Los partidos progresistas leen un manifiesto contra la reforma educativa de Wert - Noudiari.es | Noudiari.es

Los partidos progresistas leen un manifiesto contra la reforma educativa de Wert

Leticia Hernández lee el manifiesto

Ante la reciente propuesta del texto de la Ley Orgánica de la Calidad Educativa (Lomce) por parte del Gobierno central, todos los partidos progresistas e insularistas de las Pitiüses se han adherido a un manifiesto en contra del borrador del proyecto que ha leído una alumna de bachillerato, Leticia Hernández, en el paseo Vara de Rey pasadas las cinco de la tarde.

En la carta, firmada por Eivissa Pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d’Eivissa, Equo Eivissa, Es Nou Partit, Esquerra Eivissa, Esquerra Unida, Federació Socialista d’Eivissa, Gent Per Eivissa y Gent Per Formentera (que excusó su asistencia), se comenta que el texto impulsado por el Ministro José Iganacio Wert “es una clara agresión al modelo educativo vigente en Eivissa y Formentera y en el resto de las Balears, así como en las comunidades autónomas con lengua propia”.

Los partidos firmantes denuncian, asimismo, lo que a su entender es “un nuevo ataque a la presencia del catalán en las aulas”. “Un golpe mortal al catalán y a la cohesión social que el sistema educativo actual ha garantizado hasta la fecha”, prosigue el comunicado.

De esta manera, solicitan que “que no se rompa el consenso mayoritario sobre la enseñanza en catalán, la lengua y cultura propias de Eivissa y Formentera expresado por la mayoría de los agentes de la  comunidad educativa y de la sociedad civil”.

En el manifiesto se insta, también, a que “los cargos públicos y dirigentes del Partido Popular de Eivissa fuercen a sus compañeros de filas para parar esta actuación” y a que apuesten por “un modelo educativo que garantice la competencia lingüística y comunicativa de las dos lenguas oficiales” por parte del alumnado.

Tras la lectura del manifiesto, Maurici Cuesta, de Entesa Eivissa, se dirigió a los medios como portavoz de todas las formaciones políticas presentes para explicar que el PP de Eivissa “también estaba convocado” al acto, e instar, por otra parte, al conseller de Educació del Govern balear, Rafael Bosch, y al ministro José Ignacio Wert “a dar marcha atrás” en un propuesta de ley que “representa un retroceso”.

Manifiesto al completo:
Davant la recent proposta de text de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), per part del Govern central, els partits polítics sotasignats i aquí presents, consideram que aquesta darrera iniciativa no és més que el darrer esglaó d’un pervers pla en la clara voluntat dels governs espanyol i balear de desmantellar el sistema públic d’ensenyament i de relegar la llengua pròpia d’aquesta terra, la catalana, a un paper testimonial, lluny del que li pertocaria jugar en una societat cohesionada.

L’esmenat text impulsat pel ministre d’Educació, José Ignacio Wert, és una clara agressió al model educatiu vigent a Eivissa i a la resta de les Illes Balears, així com a les de comunitats autònomes amb llengua pròpia al llarg de les darreres dècades, al mateix temps que vol violar les competències que pertoquen a l’executiu balear.

Denunciam que ens trobam davant una embranzida des de l’Estat i el Govern balear contra la presència del català a les aules, que pretén donar un cop mortal a la llengua catalana, pilar de la cohesió social que el model educatiu vigent ha garantit fins ara, i que ha fet dels centres escolars espais de convivència, de respecte i de trobada de la diversitat.

La recent iniciativa protagonitzada pel ministre Wert s’afegeix als múltiples atacs del Govern de les Illes Balears als valors que tots defensam. Enguany hem hagut d’assistir a nombroses iniciatives executives i legislatives retrògrades com la reforma de la llei de normalització lingüística, la de l’accés a la funció pública, l’avantprojecte llei de convivència i autoritat del professor, el decret tractament integrat de llengües, la esborrany d’Avantprojecte de Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears i sobre l’ús dels bens immobles o mobles afectes a serveis públics, les retallades en professorat i en programes educatius, etc.

Els partits aquí presents reclamam que no es trenqui el consens majoritari sobre l’ensenyament en català, la llengua i cultura pròpies d’Eivissa i de la resta de les Illes Balears expressat per la majoria dels agents de la comunitat educativa i de la societat civil, i demanam al Govern de les Illes Balears i als nostres diputats al Congrés que defensin els interessos d’Eivissa i de totes les Illes Balears i que no permetin la invasió de competències, tant educatives com lingüístiques, que l’avantprojecte contempla i que menysprea l’Estatut d’Autonomia.

Així mateix, defensam una escola pública laica, de qualitat i integradora, que ofereixi les mateixes oportunitats a tots els alumnes dins un clima de tolerància, respecte i llibertat.

També volem manifestar que donem suport als actes de protesta programats per demà dijous dia 13, per part de la FAPA i l’Stei-i arrreu d’Eivissa i de la resta d’illes.

De la mateixa manera consideram inacceptable les actuacions previstes per part de les forces de seguretat, actuacions autoritzades per la Delegació del Govern, les quals pretenen la intromissió de la guàrdia civil als centres educatius com a acció dissuasiva de caràcter autoritari amb l’objectiu de censurar les protestes. Aquestes accions contradiuen les llibertats personals, i són condemnables en una democràcia, ja que només poden ser interpretades com a accions pròpies de règims totalitaris.

En darrer terme, instam els càrrecs públics i els dirigents del Partit Popular d’Eivissa a forçar els seus companys de files a aturar aquesta actuació i a fer-los tornar a un model educatiu que garanteixi la competència lingüística i comunicativa de les dues llengües oficials per part del nostre alumnat, que atorgui a la llengua catalana el paper cohesionador que li pertoca en virtut de llengua pròpia, i a que deixin de fer de piròmans en un espai tant sensible com és el de l’ensenyament.

16 Respuestas a Los partidos progresistas leen un manifiesto contra la reforma educativa de Wert

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *