Ca Marí, per Joan Albert Ribas - Noudiari.es | Noudiari.es

Ca Marí, per Joan Albert Ribas

Es Ca Marí (molta gent de Formentera en diu Ca Marí, sense article) és, en primer lloc, el nom d’un tram de la platja de Migjorn de Formentera i especialment un raconet que també és conegut amb el nom de racó des Ca Marí. Just a ponent d’aquest racó hi ha un petit tram rocós a flor d’aigua conegut com es primall o es prim des Ca Marí. A la part de llevant hi ha un petit grup de varadors, ses Barques des Ca Marí, i un petit embarcador, s’embarcador des Ca Marí. I un poquet més a llevant, just a continuació, hi ha la punta des Ca Marí. Davant aquesta punta hi ha la seca (1) des Ca Marí. Avui però aquest nom a més del seu sentit costaner originari designa una zona urbanitzada d’ús sobretot turístic.

D’altra banda la vénda des Ca Marí-Migjorn és la 10a de les 14 demarcacions administratives en què és dividida l’illa de Formentera. Ocupa, aquesta vénda, el centre de la costa de migjorn de l’illa, l’istme que uneix les dues unitats bàsiques del relleu de l’illa: les plataformes del cap de Barbaria i de la Mola.

Des del punt de vista lingüístic podem dir que un ca marí, l’espècie animal que sembla donar nom a aquest bell indret de Formentera és el que també s’anomena caçó, una espècie piscícola semblant a la mussola. Els caçons o els cans marins són una espècie molt apreciada per la seua carn, és una de les que s’assequen per ser consumides d’aquesta manera, pràctica tradicional encara conservada, entre altres llocs, a Formentera. No seria estranya la presència d’algun ca marí en aquesta zona de platja oberta orientada cap al sud.

Hem de comentar que darrerament es pot observar entre els parlants de la nostra llengua una freqüent confusió entre el que és un ca marí, del qual acabam de parlar, i un vell marí, que és una espècie de foca mediterrània.

La interpretació d’aquest nom de lloc lligada a aquest peix, seria la més senzilla, però tanmateix Enric Ribes (2) apunta una possibilitat que té també el seu sentit: que aquesta paraula sigui preromana, ja que hi ha una arel car-, cara- molt productiva en la nostra toponímia, que significa roca, pedra, penya, i hem vist, quan la ubicàvem geogràficament, que aquesta zona des Ca Marí en té en alguns dels seus trams; així aquest nom provendria d’una hipotètica forma *carmarí o quelcom semblant, que, per tenir un significat opac, incomprensible, s’arribà a assimilar amb una espècie tan apreciada pels formenterers.

(1) Una seca és una porció de terreny, de roca o d’arena, que dins la mar està a poca profunditat.
(2) Noms de lloc, Can Sifre. 1992.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *