Els incendis forestals i l’ús de materials combustibles, els principals riscos greus per a Formentera | Noudiari.es

Els incendis forestals i l’ús de materials combustibles, els principals riscos greus per a Formentera

@Noudiari / El director general d’Interior, Emergències i Justícia, Sergi Torrandell, ha presidit la sessió conjunta dels comitès tècnics de gestió d’emergències i de planificació en protecció civil, en què s’han tractat diversos temes. Els comitès han conegut el Pla Territorial d’Emergències de Formentera, el qual han acordat informar favorablement, han homologat diversos plans d’autoprotecció i, per altra banda, s’ha informat de la inscripció al registre de diversos plans d’autoprotecció i expedients urbanístics.

Una imatge de la sessió conjunta dels comitès tècnics de gestió d'emergències i de planificació en protecció civil.

Una imatge de la sessió dels comitès tècnics de gestió d’emergències i de planificació en protecció civil.

El Pla Territorial d’Emergències de Formentera, s’ha redactat partint d’un estudi i anàlisi dels principals riscos de l’illa. Segons aquest, els riscos greus són els incendis forestals (sobretot atenent als 800 habitatges disseminats dins la massa forestal, sovint sense vies d’accés asfaltades) i el riscos inherents a la càrrega i descàrrega de materials combustibles al Port de la Savina, sobretaot durant la temporada alta turística atenent a l’alt grau de passatgers que acullen aquestes instal·lacions.

Disposa d’un catàleg dels mitjans disponibles que podrien ser necessaris per afrontar cada tipus d’emergència que podria tenir lloc a l’illa, les possibles vies d’evacuació i localització on es traslladarien els evacuats i, finalment, estableix com s’haurien de constituir els comandaments directius per gestionar l’emergència.

Des del Servei de Planificació de la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia s’ha considerat que el Pla compleix tots els requisits per fer possible la seva homologació. N’ha informat favorablement i es preveu que serà homologat al pròxim Ple de la Comissió d’Emergències. Amb tot, el Pla Territorial d’Emergències de Formentera serà aprovat definitivament quan li doni el vist-i-plau el Consell de Formentera.

Per altra banda, s’han presentat i homologat diversos plans d’autoprotecció d’instal·lacions tals com el Pla d’Autoprotecció del Port d’Eivissa i el del Port de la Savina (Formentera). En tots aquests casos, els respectius plans d’autoprotecció contemplen els riscos interns de la instal·lació i els riscos externs pels quals es poden veure afectats.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *