Obert el termini per esmenar les sol·licituds de les ajudes a estudiants del curs 2016-1017 | Noudiari.es

Obert el termini per esmenar les sol·licituds de les ajudes a estudiants del curs 2016-1017

@Noudiari/ Avui s’ha publicat la llista de persones que van presentar sol·licituds d’ajudes per estudiants del curs 2016-2017 amb alguna deficiència.A partir d’avui i fins el dia 5 d’octubre, els interessats tenen temps per presentar les seues esmenes per corregir els defectes detectats. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua petició.

La llista la podeu trobar al taulell d’anuncis del Consell Insular d’Eivissa i a la pàgina web del Consell d’Eivissa, en concret dins l’apartat ‘Convocatòries i ajudes’, a l’article ‘Ajudes del Consell Insular d’Eivissa per a estudiants d’Eivissa per al curs 2016-2017’ [http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=13625&tipo=3&nivel=1400&language=ca&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1]

Imatge de la façana del Consell d’Eivissa.

La documentació per esmenar les sol·licituds s’ha de presentar, dins el termini establert, al Registre General d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa, o a qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 1829/1999 que regula la prestació dels serveis postals. Si l’oficina de correus no data i segella la documentació, s’entendrà com a data de presentació vàlida la d’entrada al registre General d’Entrada al Consell.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *