El ple de Formentera demana a l’APB un espai al port per al sector nàutic local | Noudiari.es

El ple de Formentera demana a l’APB un espai al port per al sector nàutic local

@Noudiari / A la sessió ordinària del mes d’octubre del ple del Consell de Formentera s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics la proposta presentada per l’equip de Govern per sol·licitar a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears un espai de l’actual port de la Savina per a l’ús d’amarraments per al sector nàutic local.El conseller de Presidència, Bartomeu Escandell, ha declarat que el port compta amb un espai per a trànsit comercial i dues marines esportives, no deixant espai portuari per al sector nàutic recreatiu de la nostra illa. Així mateix ha destacat que recentment el Consell d’Administració de l’Autoritat portuària de les Illes Balears va comunicar la seva decisió de no prorrogar la concessió a una de les marines ubicades al port de la Savina, que acabaria la seva concessió l’any 2018, i que es podria comptar amb un espai per nous usos públics pel sector nàutic local.

Per fer aquesta petició s’han tengut en compte les conclusions de les jornades celebrades a finals de 2014 en el marc del Consell d’Entitats de Formentera i anomenades ‘Futur del Nucli urbà de la Savina’, en que es va dir que s’havien de pensar solucions no basades en el creixement sinó en l’optimització del que ja existeix.

Estany des Peix

A més, també podria influir sobre la realització de la regulació del fondeig de l’estany des Peix, lloc que han anat ocupant de manera progressiva les petites embarcacions d’esbarjo de la gent resident degut a la falta d’espai portuari on amarrar. Per últim, el conseller ha destacat la bona relació entre el Consell Insular de Formentera i l’Autoritat Portuària, que de manera conjunta estan planificant i executant projectes de millora de l’entorn portuari i de revitalització econòmica i social del port i del poble de la Savina.

Increment de pressupost
A la sessió plenària també s’ha donat llum verda a una proposta de l’equip de Govern d’aprovació inicial de la modificació del pressupost vigent de la institució insular. Segons ha explicat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria s’han incorporat 9.746.000 €, mantenint la línia d’endeutament zero. La proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de l’equip de Govern i les abstencions dels partits de l’oposició.

Aquest increment pressupostari es destinarà a finançar: liquidació dels crèdits provinents del recentment extingit Consorci Formentera Desenvolupament (1,7 milions d’euros), habilitar crèdit per comprar la finca de Sa Senieta (2,5 milions d’euros, encara que 1 milió vendrà finançat mitjançant l’impost de turisme sostenible), inversions reforma carrer Guillem de Montgrí i carrer València de Sant Ferran (1,4 milions d’euros), pagament de la responsabilitat patrimonial per la concessió de la llicència a l’any 2005 de construcció de Ca Ses Castellones (1,550.000 euros). A més, s’incorporen crèdits per pagar despeses de funcionament ordinari que hagin pogut sortir, segons ha afegit el conseller.

 

Jaume Ferrer, Susana Labrador i Alejandra Ferrer, a sa Senieta.

Adquisició de sa Senieta
A la sessió plenària també s’ha donat suport amb els vots a favor de l’equip de Govern i l’abstenció de la resta de partits a la proposta d’autorització de l’adquisició de l’immoble sa Senieta, inclòs al catàleg del patrimoni cultural de Formentera.

En aquest sentit, el conseller ha destacat que el Consell adquirirà l’immoble per 2,5 milions d’euros, amb 1 milió d’euros d’ajuda del fons de l’impost de turisme sostenible. Ara han de començar les feines per definir els usos concrets que se li donaran, que en tot cas, sempre seran culturals i/o patrimonials, “però l’alt valor històric d’aquesta casa, la seva singularitat i la ubicació estratègica dins del nucli urbà de Sant Francesc Xavier, feien altament aconsellable la seva compra i seguir així amb la política de recuperació del nostre patrimoni”.

Modificació d’ordenances
Al ple també s’ha donat el vist i plau a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de via pública. L’objectiu, segons ha explicat la consellera de Territori, Turisme i Comerç, Alejandra Ferrer és trobar l’equilibri entre l’ús que fan dels espais públics els empresaris, restauradors i hostalers per exercir la seva activitat particular, amb l’interès públic de la societat, de forma que l’ocupació de la via pública es realitzi amb la menor interferència en els interessos generals dels ciutadans, els quals sempre prevaldran sobre els particulars, segons ha explicat.

Entre les modificacions que pretenen fer els tràmits “més àgils i senzills”, la consellera ha destacat que per poder obtenir llicència per posar una terrassa els locals hauran d’obrir com a mínim entre el 15 de maig i el 15 d’octubre. Així es pretén desincentivar l’obertura de negocis durant uns pocs mesos per allargar la temporada. La proposta ha tengut el suport dels consellers de l’equip de Govern i els populars, i els del PSOE i de Compromís s’han abstingut.

Així mateix, a la sessió plenària s’ha donat suport a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels horaris d’amenització musical. Una modificació que segons Alejandra Ferrer s’ha fet per “assegurar la tranquil·litat i convivència amb els veïns després de l’increment d’activitats d’oci nocturn que hi ha hagut a determinades zones urbanes per garantir l’equilibri entre la qualitat de vida i drets constitucionals dels residents de les zones residencials, i la possibilitat de negoci empresarial i d’oferir activitats d’oci nocturn per a residents i turistes”.

Segons la nova regulació, l’horari dels establiments d’oci nocturn situats a les zones residencial de Sant Francesc, Sant Ferran i el Pilar de la Mola, es veuran reduïts, els que fins ara tancaven a les 6 del matí hauran de tancar a les 4, i els que fins ara tancaven a les 4 hauran de tancar a les 3 de la matinada. A més, s’ha afegit l’article 20 que “permet que el Consell faci reducció puntual d’horaris sempre de manera motivada i amb els informes tècnics pertinents”. L’equip de Govern i els consellers de Compromís han donat suport a la proposta, i la resta s’ha abstingut.

Per últim, a la sessió plenària s’ha aprovat per unanimitat una proposició del grup polític PP relativa a la instal·lació de reductors de velocitat zona CP Mestre Lluís Andreu i altra proposició del grup polític Compromís relativa a transparència proposicions a la web.

Alejandra Ferrer. Foto: Ana Mateos

Compareixença
La consellera de Territori, Turisme i Comerç, Alejandra Ferrer, ha comparegut davant el ple i ha destacat que especialment en aquest any 2017 declarat Any del Turisme Sostenible s’ha treballat perquè Formentera sigui una illa sostenible tenint en compte tres pilars bàsics: el social-cultural, l’econòmic i el mediambiental.

Alejandra Ferrer ha fet un repàs a les tasques de control, inspecció, incoació i resolució que està duent endavant el servei d’inspecció creat l’any passat, pel que fa a ocupació de via pública ha obert 22 expedients sancionadors durant aquest any i ha interposat sancions per valor de 7.800 €, i pel que fa a activitats ha obert 21 expedients sancionadors amb què ha interposat sancions per valor de 79.113 €.

Pel que fa a les inspeccions en matèria turística, s’han incoat 36 expedients sancionadors pels quals s’han interposat sancions de 108.015 €. I pel que fa a disciplina urbanística, dels expedients sancionadors urbanística s’ha cobrat aquest 2017 430.656 €, i aquest any s’han finalitzat 20 expedients pels quals s’han interposat sancions de 551.000 €

La consellera també ha destacat la feina que es fa en àrees com la de Comerç, que aquest hivern tornarà a reforçar-se i el suport que es dóna a Pimef i Cambra de Comerç així com als artesans de l’illa.

Alejandra Ferrer també ha parlat sobre ordenació turística i les tasques de l’àrea d’Urbanisme que han finalitzat les feines de modificació de les NNSS que han permès que es pugui concedir la llicència de construcció de l’Escola i Escoleta de Sant Ferran. D’altra banda, també s’ha referit a la sentència en relació al Cas Punta Prima, del Tribunal Suprem, que donava la raó al Consell sobre que el tràmit de les NNSS havia estat correcte i s’havia fet de manera respectuosa amb el medi ambient i en defensa de l’interès general de Formentera.

Pel que a habitatge, la consellera ha destacat la feina realitzada amb el Govern per disposar d’informació detallada sobre la necessitat de les persones que cerquen habitatge a l’illa. D’altra banda, també ha fet referència a les modificacions de les ordenances aprovades al ple d’avui.

Per últim, Alejandra Ferrer s’ha referit al tipus de promoció turística que es fa per l’illa cercant un turista responsable social i mediambientalment, i ha destacat la celebració del Festival Save Posidonia Project, entre d’altres campanyes com la de Descobreix Formentera al Maig o a l’Octubre.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *