El Consell Executiu adjudica un contracte de quatre anys per al manteniment dels marges de la xarxa viària insular | Noudiari.es

El Consell Executiu adjudica un contracte de quatre anys per al manteniment dels marges de la xarxa viària insular

@Noudiari/ El Consell Executiu ha acordat avui adjudicar a l’UTE “IBERDEX OBRAS Y SERVICIOS, S.L. i IBÉRICA DESBROCES DE EXTREMADURA, S.L.”, per un total IVA inclòs d’1.139.141,55 euros el contracte de manteniment dels marges i zones enjardinades de la xarxa viària insular durant un termini d’execució de quatre anys, per resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Administració. Es tracta del primer contracte global de desbrossament, neteja i manteniment de zones enjardinades de les carreteres titularitat del Consell d’Eivissa.

Fins ara, d’ençà que el Consell d’Eivissa gestiona la xarxa insular, es contractaven aquestes tasques per separat, fet que no permetia un manteniment de la xarxa viària en condicions òptimes.

Varios operarios limpian los márgenes de las carreteras.

El contracte abasta un total de 17 carreteres de la xarxa viària insular, de les quals 14 tenen zones enjardinades, i un total de 609.600 metres quadrats de superfície entre marges i zones enjardinades.
Un servei global, per primera vegada
La consellera del Departament de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, ha destacat que “per primera vegada posam en marxa un servei global que ha d’assegurar un bon manteniment de les nostres carreteres, tant pel que fa al desbrossament dels marges com de la seua neteja, així com del manteniment de les zones enjardinades”. Un contracte que ha de “posar fi a la mala imatge que han tengut les nostres carreteres durant tants anys, per la falta d’un servei en condicions”.
La contractació consistirà en el manteniment en bon estat els marges de les carreteres, mantenint-les netes i lliures de vegetació durant els dotze mesos de l’any així com una sèrie de treballs agrícoles i de neteja per mantenir el bon aspecte estètic de les superfícies enjardinades de les rotondes, mitjanes i altres zones existents a la xarxa viària titularitat de Consell d’Eivissa.
Les feines
El contracte inclou un desbrossament mecànic en aquells trams on sigui possible, i es completarà amb desbrossament manual de vegetació en aquells llocs de difícil accés o que per les seves característiques no tinguin un bon acabat únicament amb la desbrossadora mecànica. Simultàniament al desbrossament es realitzarà una neteja d’objectes no desitjables. Pel que fa al manteniment de les zones enjardinades les actuacions a realitzar consistiran, entre altres, en la poda d’arbres i arbustos, el control de la proliferació de males herbes, el control de plagues i malalties, l’abonament, els regs i neteja de qualsevol classe d’objectes.
En la reunió d’avui, el Consell Executiu també ha acordat, entre altres assumptes, tenir per contestada la sol·licitud d’informes efectuada per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la consulta efectuada per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en relació a la modificació puntual núm. 10 de les normes subsidiàries d’aquest municipi.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *