Endesa avança en l’automatització de la xarxa elèctrica de Balears amb una inversió de més 1,2 milions | Noudiari.es

Endesa avança en l’automatització de la xarxa elèctrica de Balears amb una inversió de més 1,2 milions

EMPRESAS

Endesa, amb la voluntat de preparar la xarxa elèctrica per al futur, ha instal·lat 80 nous dispositius de telemaniobra a 60 línies de mitjana tensió de les Illes Baleares. Aquests dispositius són uns sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. D’aquesta manera es redueix el temps de resposta en cas d’incidències i s’assegura la continuïtat i qualitat del subministrament elèctric a totes les illes. La inversió, aportada íntegrament per la Companyia, ha estat superior als 1.239.000 d’euros.

Per illes, a Mallorca s’han instal·lat 46 dispositius amb una inversió de 775.210€; a Menorca s’han instal·lat 19 interruptors de telemaniobra amb una inversió de 262.640€; i a Eivissa, 15 dispositius amb una inversió de 201.240€.

Amb aquesta millora, el Centre de Control que Endesa té a Palma pot accionar a distància els equips de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs, ja que el Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions.

A més, segons els casos, s’han substituït els elements de maniobra convencionals per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Els nous dispositius redueixen la necessitat de manteniment, ja que el gas incorporat s’autoregenera, a diferència de l’oli que pateix una descomposició gradual. Alhora, el material conté propietats dielèctriques que disminueix el risc d’incidència, gràcies a la seva alta estabilitat tèrmica i química.

Endesa, en els darrers anys, duu a terme una important inversió en la tecnificació de la xarxa de distribució per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del mercat elèctric. La reforma acosta les instal·lacions de la Companyia a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant la automatització de les infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o smart grids.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *