Sant Josep tramita la gestió dels fondejos a Cala Vedella mitjançant boies ecològiques per un període de 50 anys | Noudiari.es

Sant Josep tramita la gestió dels fondejos a Cala Vedella mitjançant boies ecològiques per un període de 50 anys

Cala Vedella

@Noudiari / L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha sol·licitat a la Demarcació de Costes una concessió per a la creació d’un camp de boies ecològiques a Cala Vedella. Aquesta iniciativa sorgeix de la preocupació del Consistori per la proliferació de fondejos il·legals en aquesta cala i per la inactivitat d’altres administracions per al seu control i regulació.

També és resultat de la demanda dels residents en aquesta zona del municipi, alarmats davant la saturació d’embarcacions, amb més de 60 iots fondejats, comptabilitzats a l’estiu, i més d’un centenar de morts disseminats pel fons d’aquest indret, on causen el deteriorament de la vegetació submarina.

El projecte de regulació dels fondejos que s’ha presentat davant la Demarcació de Costes consisteix en la creació d’un camp de boies ecològiques de baix impacte, amb sistemes de flotació submergits que eviten el contacte de cadenes sobre els fons marins. Aquest projecte preveu que s’instal·lin 31 boies per embarcacions menors a 12 metres, 3 boies per embarcacions entre 10 i 15 metres i 2 boies per a embarcacions de fins a 20 metres.

A més preveu una neteja dels fons marins per eliminar totes les estructures identificades i utilitzades com a mort de fondeig, amb caràcter previ a la instal·lació de les boies. A més, es preveu el seguiment de les praderies de posidònia per avaluar la seva evolució amb el temps.

L’Ajuntament sol·licita la concessió d’aquest camp de boies per un període de 50 anys. En paral·lel, s’estan duent a terme tràmits menors per tal d’agilitzar el procediment i es preveu poder mantenir reunions properament amb la Demarcació de Costes per tal d’afavorir una ràpida resolució favorable a aquest projecte.

La reordenació, que s’haurà de desenvolupar mitjançant un projecte executiu una vegada obtinguts els permisos, preveu que es disposi d’una embarcació per a facilitar el desembarcament de persones i la retirada de residus, evitant d’aquesta manera la presència d’embarcacions auxiliars a la costa o als canals de navegació i l’acumulació de residus en els punts nets i contenidors propers a la platja. En aquest projecte executiu, l’Ajuntament decidirà el model de gestió del camp de boies.

Cala Vedella és un port natural molt ben protegit, que a l’estiu ha arribat a arribat a acumular més de 100 embarcacions fondejades, moltes d’elles emprant boies unides a qualsevol element que es pugui utilitzar com a mort (pneumàtics, blocs de formigó, etc.). La majoria d’aquest morts no tenen cap autorització i molts d’ells es troben sobre praderies de posidònia. Tot el litoral marí de la zona de Cala Vedella es troba inclòs dins dels la xarxa d’espais protegits europeus de Xarxa Natura 2000.

El projecte, que es va començar a desenvolupar l’any 2017 a instàncies dels veïns de Cala Vedella i de la preocupació del Consistori per la pressió humana sobre aquesta cala, recull una anàlisi de les diverses opcions disponibles i de les millors tècniques a emprar per a ordenar la  presència d’embarcacions d’oci. 

En comptes de cercar la ocupació màxima de l’espai marítim per a iots, com demanaven alguns sectors, l’Ajuntament ha cercat un ús sostenible de la zona. Per aquest motiu, el projecte preveu disposar de 36 boies per a diferents eslores, xifra molt inferior a la quantitat d’embarcacions que es poden acumular actualment durant l’estiu i també molt per sota de les propostes d’una part dels actuals usuaris.

Com a part de la documentació relacionada amb aquest projecte, l’Ajuntament va sol·licitar al GEN-GOB la identificació de les estructures de fondeig a Cala Vedella. Aquest estudi ha detectat una mitjana de 63 embarcacions en època estival i ha localitzat un total de 123 morts al fons marins de Cala Vedella, un 72% del quals es troben a sobre de Posidonia oceanica. Molts d’aquest morts van acompanyats de cadenes que, amb l’acció del borneig d’embarcacions, llauren els fons marins, eliminant la cobertura vegetal (Posidonia oceanica o Cymodocea nodosa, bàsicament).

L’estudi alerta dels danys irreversibles que poden patir les praderies de posidònia, entre altres comunitats marines, si no s’eliminen aquestes estructures i recomana la regulació dels fondejos a la zona, seguint criteris de sostenibilitat ambiental.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *