Ja es poden presentar, per via telemàtica, les sol·licituds per les ajudes per a estudiants d’Eivissa per al curs 2019-2020 - Noudiari.es | Noudiari.es

Ja es poden presentar, per via telemàtica, les sol·licituds per les ajudes per a estudiants d’Eivissa per al curs 2019-2020

@Noudiari / El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular d’Eivissa ha publicat l’extracte de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020, motiu pel qual ja es poden presentar sol·licituds. 

En aquest sentit, les bases es varen publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 30, de 10 de març de 2020. Una vegada s’ha publicat l’extracte d’aquestes bases al BOIB 45 s’ha obert el termini per presentar sol·licituds (les sol·licituds presentades amb anterioritat a la publicació de l’Extracte són extemporànies i, per tant, no poden tenir-se en compte).

Tenint en compte els moments en què ens trobam, amb la declaració de l’Estat d’Alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 (Reial decret 463/2020, de 14 de març), es fan les següents observacions respecte de la manera i el termini per presentar sol·licituds a les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2019-2020:

  1. Una vegada s’ha publicat l’Extracte d’aquestes ajudes al BOIB, s’ha obert el termini perquè les persones interessades puguin presentar la seua sol·licitud, però únicament a través de la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). A aquest efecte, les persones sol·licitants hauran de disposar de certificat digital. S’ha de recordar que, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, en cap cas al Consell Insular no s’atén ningú de manera presencial. Igualment es recorda que el correu electrònic no és un mitjà correcte per fer les sol·licituds, sinó que per ser vàlides han de ser presentades a la seu electrònica. mencionada.

2. Quan perdi vigència el Reial decret 463/2020 –o, si n’hi hagués, les seues pròrrogues– es reprendrà el termini de vint dies hàbils especificat a les bases. Durant aquestos vint dies hàbils, les sol·licituds podran tramitar-se tant de manera telemàtica (seu electrònica del Consell) com presencialment al Registre General d’Entrada en el Consell Insular d’Eivissa (avinguda d’Espanya, 49, tel. 971 195900), i a més als altres llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. D’aquesta manera –publicant ara l’Extracte– s’obre el termini i es facilita la presentació de sol·licituds exclusivament a través de la seu electrònica. L’esmentat termini no té data de tancament mentre no s’aixequi l’estat d’alarma.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *