Noudiari.es | Archivo | Paraules Nostres | 5
Portada » Archivos por categorías » Cultura » Paraules Nostres (Página 5)

Any beixest, per Joan Albert Ribas

Trobam documentades d’antic dues formes per referir-nos al que en altres llocs diuen any de traspàs: bixest,que és l’única que accepta el Diccionari de la llengua catalana, i beixest, que és la forma tradicional…

Jupetí, per Joan Albert Ribas

Un jupetí és una peça de roba sense mànegues que abriga el cos normalment per damunt d’una camisa o d’una brusa. Són mots sinònims de jupetí les formes armilla i…

La curta i la llarga, per Joan Albert Ribas

En el català d’Eivissa tradicionalment sempre s’ha parlat de la curta i la llarga, amb l’article anomenat estàndard, encara que molt darrerament hem sentit a dir sa curta i sa…

Ca i gos, per Joan Albert Ribas

La paraula ca, del llatí CANIS, va ser la primera que es va fer servir a les terres de parla catalana per designar aquest animal. Apareix als primers documents escrits…

Cap de Barbaria, per Joan Albert Ribas

Ja des del segle XIII tenim notícies escrites que en català va rebre el nom de Barbaria el nord d’Àfrica (aproximadament els territoris del Magrib actual) en escrits de Ramon…

Ca Marí, per Joan Albert Ribas

Es Ca Marí (molta gent de Formentera en diu Ca Marí, sense article) és, en primer lloc, el nom d’un tram de la platja de Migjorn de Formentera i especialment…

Mossons (i banyaculs), per Joan Albert Ribas

Mosson és un malnom (o nom de casa) molt usual a l’illa d’Eivissa i moltes voltes (sobretot els darrers segles) lligat al llinatge Guasch. Va néixer com un tractament, com…

Capçana, per Joan Albert Ribas

La paraula capçana fa referència en primer lloc a una roda feta amb fulla de dacsera o de forcs d’alls -una volta que se li han arrencat les cabeces (1)…

Es Farallons, per Joan Albert Ribas

Un faralló és un escull elevat i tallserrat en un cap de la costa o un tros de mar endins. Hi ha diversos farallons a Eivissa: Seguint Enric Ribes (1)…

Borrida, per Joan Albert Ribas

La borrida de rajada té relació amb un plat també de peix que és tradicional de la cuina del bacallà a Mallorca: l’avorrida de bacallà. Aquest plat és descrit al…