El Govern acorda l’expropiació dels terrenys per condicionar la carretera entre Santa Eulària i Sant Joan | Noudiari.es

El Govern acorda l’expropiació dels terrenys per condicionar la carretera entre Santa Eulària i Sant Joan

@Noudiari/ El Consell de Govern ha acordat l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació relativa al projecte de condicionament de la carretera C-733, entre els termes municipals de Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja, a sol·licitud del Consell Insular d’Eivissa.

Una vegada examinat l’expedient del consell eivissenc, el Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, amb competències assignades en matèria d’expropiació forçosa (i per tant, la proposta de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats en tots els expedients tramitats per les corporacions locals que ho demanin), va emetre’n un informe jurídic on considera procedent la declaració d’ocupació urgent sol·licitada, atès que la carretera C-733 és una de les més transitades de l’illa d’Eivissa i presenta un índex de perillositat que recomana una actuació immediata de millora en la via.

Els objectius de la declaració d’ocupació urgent dels béns afectats pel projecte, com són dotar la carretera de les mesures i condicions adequades de seguretat que ajudin a millorar la seguretat viària i evitar en la mesura que sigui possible accidents de trànsit, no es poden aconseguir pel procediment ordinari d’expropiació, la qual cosa justifica la declaració d’ocupació urgent sol·licitada pel Consell Insular d’Eivissa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *