Insulars i singulars, per Francina Armengol (presidenta del Govern balear) | Noudiari.es

Insulars i singulars, per Francina Armengol (presidenta del Govern balear)

La presidenta del Govern balear, Francia Armengol. Foto: CAIB

Per a les formentereres i els formenterers, el 10 de juliol de 2007 és el dia en què es va constituir el seu Consell Insular. El dia en què es va fer realitat una reivindicació política. Des d’aleshores, l’illa va començar a tenir veu pròpia, única i forta; no tan sols com una illa més, sinó com un ens amb la mateixa veu que les altres illes. És a partir d’aquesta data quan l’illa de Formentera aconsegueix els drets i deures que li pertoquen com a unitat administrativa i amb l’autogovern suficient per decidir per si mateixa allò que necessita i mereix.

Han passat deu anys i l’illa ha canviat. La millora de les infraestructures —o la creació de nous serveis bàsics, com ara l’hospital—, ha anat lligada a un considerable augment de la població i a la conversió de Formentera en un referent turístic mundial, que ha fet valer i, sobretot, ha sabut conservar les seves excepcionals qualitats naturals.

Aquests canvis també ens plantegen nous reptes. Després d’una dècada, el Govern que tenc l’honor de presidir aspira que Formentera pugui continuar el seu camí cap a una gestió autònoma que li possibiliti decidir sobre temes cabdals que afecten les ciutadanes i els ciutadans de l’illa, sempre des de la lleialtat institucional que ens permeti créixer i ser millors junts. L’objectiu que volem assolir és que es puguin prendre les decisions més encertades de la manera que mereixen les persones que viuen en aquesta part de la nostra terra.

Fa deu anys que som quatre illes amb quatre consells: quatre territoris units i, a la vegada, singulars que feim un front comú que beu d’un federalisme interior que ha de permetre reclamar allò que pertoca a tothom, des de les especificitats de cada part del territori balear. Perquè aquesta unió en igualtat de condicions ens fa més forts

Molts d’anys!,
Francina Armengol
(presidenta del Govern balear)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *